top of page
MG_1783-2.JPG

Welcome,

Triple A Plywood

Our product is 100%.

made from eucalyptus trees farm in Thailand.

or

รู้จัก ทริปเปิ้ล เอ บอร์ด

จากประสบการณ์ และความสำเร็จของ กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไม้ปลูก ภายใต้การดำเนินงานของ “บริษัท ทริปเปิ้ล เอ บอร์ด จำกัด” ผลิตและจำหน่ายไม้อัด คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน จากการพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็วที่มีคุณสมบัตินำมาผลิตเป็นไม้แปรรูป ผ่านกระบวนการดูแลตั้งแต่การเตรียมดิน การวางแผนการปลูก การบำรุงรักษา และการจัดการแปลงปลูกอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โรงงานของเราตั้งอยู่ เลขที่ 339 หมู่ 13 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 130 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมสะดวกต่อการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ บอร์ด จำกัด

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและจำน่ายไม้อัดอันดับ1 ของโลกที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ

วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนคัดสรร วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเสริมสร้างคุณภาพไส้ไม้อัดที่แข็งแรง เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้อัดจากต่างประเทศ และขยายตลาดไปสู่ตลาดคู่ค้าในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ด้วยผลิตภัณฑ์ไม้อัดที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐานในระดับสากล ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าที่แตกต่าง และส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

About us

เกี่ยวกับเรา

office.jpg

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. มีความแข็งแรงทนทานสูง มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย
2. สามารถตอกตะปูหรือใช้ตะปูควงขันใกล้ขอบแผ่น หรือทุกส่วนได้รอบด้าน
3. สามารถตัด เลื่อย และฉลุได้ง่าย ไม่แตกหัก สามารถโค้งงอได้โดยไม่ฉีกหัก
4. เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี
5. สามารถเก็บความร้อน และเสียงได้ดี
6. สามารถรับน้ำหนักได้ในอัตราที่สูง

plywood-01-2.png
Stength of our products

กระบวนการผลิต

1. การเตรียมวัตถุดิบ

รับซื้อไม้ท่อนยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150-300 มิลลิเมตร ความยาว 1.30 เมตร เพื่อเตรียมเข้าเครื่องปอกลอกเปลือกไม้

2. การปอกเปลือกไม้

นำไม้ท่อนยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ตามขนาดมาตรฐานมาเข้าเครื่องปอกเปลือก โดยภายในเครื่องจะมีลูกกลิ้งคอยขบปอกเปลือกจนหมด ก่อนส่งเข้าเครื่องปอกวีเนียร์

3. การปอกและตัดแผ่นวีเนียร์

หลังจากปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วมาเข้าเครื่องปอกแผ่นวีเนียร์ โดยปอกแผ่นวีเนียร์แนวเส้นรอบวงของไม้ท่อน จะถูกตัด โดยเครื่องตัดแผ่นวีเนียร์ทันทีที่ออกจากเครื่องปอก

10. การเคลือบผิวหน้าไม้อัดด้วยฟิล์มฟีนอลลิค

สำหรับไม้อัดเพื่อใช้ในการก่อคอนกรีต หรือปูพื้นคอนกรีตนั้น จำเป็นที่จะต้องเคลือบผิวหน้าด้วยฟีนอลลิค ฟิล์ม เพื่อให้ไม่ติดกับคอนกรีตที่แห้งแล้ว และสำมารถดึงออกมาใช้ต่อได้

4. การอบไล่ความชื้น

นำแผ่นวีเนียร์ที่มีความชื้น80-110% (Dry Basis) เข้าเครื่องอบวีเนียร์ เพื่อลดความชื้นโดยหลังจากการอบแผ่นวิเนียร์จะมีความชื้นประมาณ 8-14%(Dry Basic)

5. การต่อแผ่นวีเนียร์

เนื่องจากวีเนียร์ที่มีลายไม้ตามขวาง เมื่อถูกตัดแล้วจะมีความยาวไม่เท่ากับวีเนียร์ที่มีลายไม้ตามยาว จึงต้องมีการต่อแผ่นวีเนียร์ที่มีลายไม้ตามขวางหลายๆแผ่นเข้าด้วยกัน

6. การทากาว

หลังจากทำการตัดแผ่นวีเนียร์จนได้ขนาด นำแผ่นวีเนียร์ชั้นที่ต้องการทากาว เข้าเครื่องทากาว โดยภายในเครื่องจะมีหัวฉีดกาวที่มีคุณภาพสูง ฉีดกาวลงมาปกคลุม Roller

how to process

7. การอัดกาว

นำแผ่นวีเนียร์ที่ผ่านการทากาวแล้ว กับแผ่นวีเนียร์ที่ยังไม่ทากาวซ้อนสลับกันไปมาๆตามแนวลายไม้ตั้งฉาก เพื่อความแข็งแรง แล้วนำเข้าเครื่องอัดเย็นและเครื่องอัดร้อน

8. การตัดขอบไม้อัด

แผ่นไม้อัดหลังผ่านเครื่องอัดแล้ว จะต้องนำมาตัดขอบส่วนเกินออกทั้งแนวกว้าง และแนวยาว ให้ได้ขนาดมาตรฐาน

9. การขัดผิวหน้าไม้อัด

แผ่นไม้หลังจากผ่านเครื่องตัดขอบแผ่นไม้อัด จะต้องนำมาขัดผิวหน้า เพื่อปรับความหนาให้ได้ขนาดมาตรฐาน

Discover our 100% renewable Hardboard and

Woodchip products from farmed trees at our

sister companies!

Rectangle 81.png

Hardboard

logo-aaf.png

No. 224 Moo 7 Koh Khanun Phanom Sarakham Chachoengsao 24120

waraporn_j@saaa.co.th
jirawan_ka@saaa.co.th

Waraporn : 085-4880024 
Jirawan : 063-2109503

ติดต่อเรา

Thanks for submitting!

Write to us
bottom of page